شرکت های گروه قطعات خودرو

Image

شرکت پیستون ایران (‌سهامی خاص )

محل استقرار:تبریز
محصولات:انواع پیستون‌، شاتون، رينگ و گژن پين خودروهای دیزلی و بنزینی
وب سایت:www.ipmc-group.com

Image

شرکت فرآوری و ساخت (‌سهامی خاص )

محل استقرار:رشت
محصولات:انواع کمک فنر خودرو های سبک و سنگین
وب سایت:www.fsiran.com